X

درمانگاه ریحانه

دسته بندی پویش : ساخت و ساز
برگزار کننده : ACreator

در بخشی از پروژه در حال ساخت مجتمع خیریه فاطمیون ریحانه ، ایجاد درمانگاه میباشد که بجز ویزیت های حضوری ، برنامه نوبت های برخط (آنلاین) و غیر حضوری هم دارد. ضمنا موارد دیگری همچون تاکسی سلامت و ویزیت برخط روانپزشک نیز از زیر مجموعه های درمانگاه میباشد .

حمایت مالی

مبلغ باقی مانده

20.000.000 ریال

تومان
درصد حمایت
%
مبلغ مورد نیاز : 20.000.000 ریال