کمک به تهیه جهیزیه

کمک به تهیه جهیزیه

یکی دیگر از خدماتی که توسط موسسه خیریه فاطمیون ریحانه به نیازمندان تحت حمایت واقشار آسیب پذیر ارائه مینماید تامین جهیزیه با کمک خیرین و در حد مقدورات میباشد .

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

نوع کالا*