موسسه خیریه فاطمیون استان گیلان ریحانه ۶ رأس گوسفند را به مناسبت عید سعید قربان توزیع کرد

موسسه خیریه فاطمیون استان گیلان ریحانه ۶ رأس گوسفند را به مناسبت عید سعید قربان توزیع کرد

به مناسبت عید سعید قربان موسسه خیریه فاطمیون استان گیلان ریحانه ، ۶ رأس گوسفند را قربانی کرده و میان افراد تحت پوشش خود توزیع کرد.

شما خیرین گرامی می توانید با کمک های نقدی و غیر نقدی خود به ایتام تحت پوشش موسسه ، در این کار خیر همراه ما باشید.

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print