موسسه خیریه فاطمیون استان گیلان ریحانه ۶ رأس گوسفند را به مناسبت عید سعید قربان توزیع کرد

اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در telegram
Telegram
اشتراک گذاری در print
Print
اشتراک گذاری در email
Email

موسسه خیریه فاطمیون استان گیلان ریحانه ۶ رأس گوسفند را به مناسبت عید سعید قربان توزیع کرد

به مناسبت عید سعید قربان موسسه خیریه فاطمیون استان گیلان ریحانه ، ۶ رأس گوسفند را قربانی کرده و میان افراد تحت پوشش خود توزیع کرد.

شما خیرین گرامی می توانید با کمک های نقدی و غیر نقدی خود به ایتام تحت پوشش موسسه ، در این کار خیر همراه ما باشید.