دیدار خانواده محترم شهید علی انصاری و فرزند شهید علیرضا نورانی از مجتمع خیریه فاطمیون (ریحانه)

دیدار خانواده محترم شهید علی انصاری و فرزند شهید علیرضا نورانی از مجتمع خیریه فاطمیون (ریحانه)

شهید علی انصاری استاندار سابق استان گیلان ، تنها استاندار شهید کشور می باشند.