بازدید شهردار محترم رشت از موسسه خیریه فاطمیون استان گیلان (ریحانه)